WYcena Nieruchomości

Gwarantuję wysoką jakość usług, profesjonalną obsługę oraz terminowość realizacji zleceń.

OFERTA:

Oferta skierowana jest do firm, instytucji, urzędów oraz klientów indywidualnych.

Zakres wycen:

– nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki o przeznaczeniu budowlanym, usługowym, rolniczym),
– nieruchomości lokalowe (mieszkalne, użytkowe),
– nieruchomości zabudowane (budynki mieszkalne, budynki gospodarcze),
– nieruchomości komercyjne (przemysłowe, biurowe, magazynowe),
– ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
– określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora.

Wyceny dla potrzeb:

– zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (bankowych), 
– transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, zamiany, zniesienia współwłasności
– dla celów ubezpieczeniowych,
– dla potrzeb postępowań spadkowych, podziału majątku
– ustalenia wartości środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji,
– aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
– naliczenia opłaty adiacenckiej,
– opłaty planistycznej,
– pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Cennik

Ceny świadczonych przez Nas usług ustalamy indywidualnie z każdym klientem.
Koszt wyceny, nie zależy od wartości nieruchomości, jest natomiast uzależniony od  nakładu pracy i kosztów towarzyszących.
Wynagrodzenie Rzeczoznawcy Majątkowego określa umowa z zamawiającym i zależy od nastepujących czynników:

.

– rodzaju nieruchomości (mieszkanie, działka, budynek komercyjny),
– celu i zakresu wyceny,
-skomplikowania sytuacji prawnej nieruchomści,
– lokalizacji nieruchomości,
– kompletności dokumentacji, dostępności materiałów oraz danych rynkowych,
– terminu realizacji operatu,
– stopnia skomplikowania, pracochłonności oraz złożoności wyceny

Czynniki powyższe warunkują czas i koszty sporzadzenia wyceny ponoszone przez Rzeczoznawcę Majątkowego ( dojazdy, opłaty, wyszukanie i przygotowanie dokumentów żródłowych, konieczność wykonania pomiarów i inwentaryzacji), a także niezbędne nakłady pracy towarzyszące procesowi szacowania. Nakłady te wiążą się również bezpośrednio z koniecznością zastosowania wybranej metody analitycznej, narzędzi i technik szacowania. Istnieje możliwość negocjacji cen za usługę w przypadku wyceny kilku nieruchomości lub nieruchomości podobnych (np. wycena kilku lokali w tym samym budynku czy też kilku sąsiadujących działek).

WYcena Nieruchomości

Gwarantuję wysoką jakość usług, profesjonalną obsługę oraz terminowość realizacji zleceń.

Rzeczoznawca Majątkowy Urszula Kopieniak
ul. Warszawka 193
32-091  Michałowice
Małopolska / Powiat Krakowski

Tel:    608 360 772